Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Quên mật khẩu
Chính sách về vận chuyển giao nhận
Nội dung chính sách Giao hàng, lắp đặt, thanh toán

- Các đơn hàng áp dụng theo chính sách bên dưới.

- Trường hợp áp dụng khác chính sách phải được sự đồng ý và xác nhận của cấp Giám đốc quản lý khu vực trở lên
 
 
Địa điểm giao hàng Chính sách vận chuyển giao hàng Chính sách lắp đặt
 Nội thành Hà nội, HCM, Đà nẵng  + Miễn phí với đơn >1 triệu.
 + Tính phí cước giao hàng tính theo Gab với đơn <1 triệu.
 Miễn phí với đơn >10 triệu.
 Tính phí 200.000/đơn với đơn <10 triệu
  >20km quanh SR  + Chuyển phát qua bưu điện/ đơn vị vận chuyển. Khách hàng chịu phí.
 + Chuyển xe Công ty: 13.000đ/km.
 Lắp đặt: 500.000/thợ/ngày (Dưới 100km)
 Lắp đặt: 1.000.000/thợ/ngày (trên 100km)
 Nội thành Hà nội, HCM, Đà nẵng  + Miễn phí với đơn >1 triệu.
 + Tính phí cước giao hàng tính theo Gab với đơn <1 triệu.
 Miễn phí với đơn >10 triệu.
 Tính phí 200.000/đơn với đơn <10 triệu
 >20km quanh SR  + Chuyển phát qua bưu điện/ đơn vị vận chuyển. Khách hàng chịu phí.  Lắp đặt: 500.000/thợ/ngày (Dưới 100km)
 Lắp đặt: 1.000.000/thợ/ngày (trên 100km)